də’vətiyyə

də’vətiyyə
ə. bax: dəvətnamə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ətiyyə(t) — ə. hədiyyə, bəxşiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qətiyyət — is. <ər.> Qətilik, rədd edilməsi mümkün olmama, müəyyənlik, möhkəmlik, tərəddüdsüzlük; əzm, səbat, cəsarət. Səlimi daxil olub yüngül bir təzimlə salam verdi. Onun simasında ağır iztirabların izi və bir qətiyyət vardı. M. İ.. Onlar da son… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qətiyyən — z. <ər.> Əsla, heç, tamamilə, zərrə qədər də olsa, heç bir vəchlə, heç bir vaxt. Qətiyyən buna razı olmarıq. – <Dərviş:> Sən elə xəyal edirsən ki, mən buranı qətiyyən tərk edirəm? A. D.. Gəldiyev də anlamışdı ki, Rübabənin ürəyində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qətiyyətli — sif. İşində və ya sözündə səbatlı, əzmli, dəyanətli, möhkəm; sözündən dönməz, cəsarətli. Qətiyyətli adam. Qətiyyətli z. hərəkət etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qətiyyətsiz — sif. İşində və ya sözündə möhkəm olmayan; səbatsız, cəsarətsiz, zəif iradəli, bir fikirdə qalmayan, mütərəddid. Qətiyyətsiz adam. – Firidun qətiyyətsiz və qeyri müəyyən istəklərin dumanlatdığı gözlərini ona çevirdi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mətiyyə — ə. minik və ya yük heyvanı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qətiyyətlilik — is. İşdə və ya sözdə səbat, dayanıqlıq, möhkəmlik, dönməzlik; cəsarətlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qətiyyətsizlik — is. İşdə və ya sözdə səbatsızlıq, mütərəddidlik, iradə zəifliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətaya — ə. «ətiyyə» c. bəxşişlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ətiyyat — ə. «ətiyyə» c. hədiyyələr, bəxşişlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”